GREENPEACE

Ge bort en naturupplevelse - till nästa generation

Vill du vara med och ge framtida generationer möjlighet att uppleva naturen, på samma sätt som vi har fått? I år kan du ge bort ett gåvobevis i julklapp, samtidigt som du stöttar vårt arbete för att skydda vår ovärderliga natur, nu och i framtiden.

En promenad i en riktig skog

I Sverige har vi en mycket liten andel riktig skog kvar - men väldigt många träd. Idag expanderar skogsbolagen in i de sista riktiga skogarna och omvandlar oersättlig skog till trädplantage samtidigt som gamla träd blir till engångsartiklar och toalettpapper.

Det Norra Skogsbältet, eller de boreala skogarna som de också kallas, sträcker sig som en krona runt det norra halvklotet. Skogen är hem åt ett fantastiskt djur- och växtliv. Här lever varg, björn, lodjur, örn och den utrotningshotade sibiriska tigern. Avverkning och skogsbränder gör att ekologisk värdefull skog går förlorade varje år. Mindre än 3 procent av den boreala skogen i världen är skyddad. Detta kan jämföras med de tropiska skogarna som Amazonas där 27% är skyddad.

I dagsläget ser det inte bättre ut i Sverige – även här har bara ca tre procent av den boreala skogen, nedanför fjällen, ett långsiktigt och fullvärdigt skydd. När skogen kalhuggs är skogens djur- och växtliv i fara, i Sverige är 1827 rödlistade arter beroende av skogen. Förlusten av riktig skog driver dessa arter allt närmare utrotning.

Inte nog med att ohållbara avverkningsmetoder av dessutom ekologisk värdefull skog innebär förödande konsekvenser för den biologiska mångfalden, det innebär även ett stort hot för klimatet. Den boreala skogen bromsar den globala uppvärmningen genom att lagra kol. De största kollagren finns i orörda skog. Dessa gör klimatnytta så länge som de får fortsätta lagra kol bundet i träden och marken. I samma stund som dessa skogar huggs ner upphör den klimatnyttan. Kolet som lagrats i träden börjar släppas ut till atmosfären i form av koldioxid, olika fort beroende på vad som tillverkas.

Vad menar vi med riktig skog?
Skog är ett ekosystem, ett myller av liv som människan inte kan kontrollera, ett ekosystem där svampar, insekter, lavar, mossor, fåglar, djur, växter får en chans att etablera levnadsmiljöer. Ett ekosystem där det finns olika arter av träd, där träden får vara gamla och unga, döda och levande, starka och svaga, där de får dö och bli hem till många andra organismer – där trädens värde inte bara mäts i hur många kubikmeter fiber de kan ge till industrin.

Såhär kan din julklapp hjälpa:

  • Med hjälp av din gåva kan vi jobba med att sätta press på politiker att hålla sina löften om att skydda våra skyddsvärda skogar
  • Din gåva bidrar till att vi kan dokumentera hotade arter och förhindra förstörelsen av deras habitat
  • Tack vare ditt stöd kan vi avslöja, konfrontera och stoppa de företag som avverkar skyddsvärd skog
En promenad i en riktig skog
Ge bort en skogspromenad

Var med och stötta vårt arbete för att skydda våra skogar för framtida generationer. Ett digitalt gåvobevis (pdf) skickas direkt via e-post.

En upplevelse av isbjörnar i deras naturliga miljö

Till följd av den globala uppvärmningen, smälter isen i Arktis i en allt högre takt. Flera djurarters hem är hotade och experter varnar för att isbjörnar kan vara utrotade inom 100 år. Trots det öppnas fler och fler områden i Arktis upp för oljeborrning och företag fortsätter att utvinna än mer fossila bränslen som skyndar på klimatförändringarna.

Det slående vackra Arktis är hem åt ett unikt djurliv, från majestätiska isbjörnar till sälar, mytiska narvalar och polarrävar. Men isen som många av djuren är beroende av smälter, och det går snabbt – två graders ökning av Jordens medeltemperatur innebär det dubbla i Arktis. När djuren förlorar sitt hem står deras liv på spel.

Arktis med dess unika djurliv har länge varit hotat av oljeborrning, destruktiva fiskemetoder och klimatförändringar. Med följder som drabbar människor och ekosystem världen över måste vi göra något åt den pågående förstörelsen av den här enastående miljön. Vi har arbetat med att skydda Arktis under flera år, och behovet är idag större än någonsin.

Trots tydliga tecken på klimatförändringar, som översvämningar och orkaner, fortsätter regeringar att dela ut tillstånd för att utvinna olja i det sköra landskap som Arktis utgör. Att borra efter olja i dessa områden innebär extrema miljörisker. Avlägsna borrplatser, det iskalla klimatet norr om polcirkeln och en kort borrsäsong gör att ett oljeutsläpp skulle få förödande konsekvenser.

Priset som vår planet får betala för den giriga jakten efter ny olja är högt. Den direkta effekten som ett oljeutsläpp skulle ha på Arktis miljö är bara en del av konsekvenserna. Att förbränna oljan orsakar klimatförändringar och driver på de extrema väderförhållanden som hotar människors hem, familjer och hälsa världen över.

För att hålla oss under en 2 graders ökning av Jordens medeltemperatur, måste 80% av världens redan upptäckta fossila bränslen stanna i marken. Därför måste särskilt de extrema oljekällorna i Arktis lämnas i fred.

Upplev isbjörnar i Arktis
Ge bort en upplevelse av Arktis

Var med och stötta vårt arbete för att skydda Arktis för kommande generationer. Ett digitalt gåvobevis (pdf) skickas direkt via e-post.

En simtur i ett plastfritt hav

Våra hav håller på att drunkna i plast. Varje år hamnar omkring 8 miljoner ton plast i våra hav, och forskare varnar för att det kommer finnas mer plast än fisk i haven år 2050 om vi fortsätter att använda och sprida plast i naturen i samma takt som vi gör idag.

Plasten från konsumentprodukter, tillsammans med dumpade fiskeredskap, bildar öar av plastsopor som flyter omkring i haven. I Stilla havet, norr om Hawaii, finns en plastö som till ytan är större än Frankrike.

Havsströmmar drar med sig plasten som dyker upp i jordens alla hörn; längs den svenska Bohuskusten, i medelhavet, på obebodda Stillahavsöar. Gamla plastflaskor har till och med hittats fastfrusna i isen i Arktis.

Plasten innebär en stor fara för djuren som lever i och av havet. Små bitar av plastflaskor och annan plast som flyter på vattenytan eller sköljs upp på stränder kan bli uppätna av fåglar och andra djur. De kan sätta dem i halsen och kvävas. Småbitarna kan även fastna i deras magar och störa matsmältningen och kan leda till svält. Idag har 90% av alla sjöfåglar plast i sina magar.

Men all plast flyter inte, cirka 70% av plastskräpet sjunker till botten och bryts ner. Det kan då sväljas av större marina djur som sköldpaddor och valar. Undersökningar visar att en av tre sköldpaddor någon gång har ätit plast.

Till slut smulas plasten ner till små bitar, så kallade mikroplaster. Mikroplaster har hittats inuti fiskar, ostron och t.o.m. i plankton.  Valar och andra djur som får i sig näring genom filtrering är i fara. Mikroplaster sköljs in när valarna äter, men de filtreras inte bort. Istället stannar de kvar och lagras till livshotande nivåer. Över hälften av alla valarter har fått i sig plast.

Men det måste inte vara såhär. Vi kan göra något åt saken – och det är inte för sent. Tillsammans kan vi skydda haven för kommande generationer.

Såhär kan din julklapp hjälpa

  • Din gåva kan bidra till påverkansarbete för att få politiker att stifta lagar som gör det lättare för människor världen över att återvinna plast.
  • Med din hjälp kan vi analysera vattenprover, undersöka plastföroreningar och forska fram lösningar. Resultaten kan användas till att uppmana företag att ta större ansvar för miljön.
  • Du gör det möjligt för oss att sätta ytterligare press på de största plastförorenarna. Tillsammans kan vi få företagen att ta sitt ansvar och minska användningen av plast.
En simtur i ett plastfritt hav
Ge bort en simtur

Var med och stötta vårt arbete för att skydda världens hav för kommande generationer. Ett digitalt gåvobevis (pdf) skickas direkt via e-post.

Tack vare din gåva kan vi:

∙ Avslöja, konfrontera och stoppa de företag som avverkar skyddsvärd skog.
∙ Få politiker att stifta lagar som gör det lättare för människor världen över att återvinna plast.
∙ Dokumentera hotade arter och förhindra förstörelsen av deras habitat.

Greenpeace är världens största oberoende miljöorganisation. I mer än 40 år har vi arbetat för att skydda vår planet. Vi tar varken emot bidrag från stater eller företag, vilket ger oss en oberoende röst som endast talar för miljöns intressen. Därför är ekonomiska gåvor från människor som du avgörande.